WordPress yorumlar kısmından web sitesi sorusunu kaldırmak

WordPress altyapısı kullanan web sitelerde, yorum yapmak isteyen kullanıcılardan bazı bilgiler istenir. Bu bilgilerden bir tanesi “Web siteniz” (bazı sürümlerde “Site adınız”) sorusudur.

WordPress sitede yorumlar kısmında bulunan Web siteniz yazan kısmı kaldırmak için öncelikle tema klasörünün içerisinde bulunan “functions.php” dosyasını açıp, altına aşağıda bulunan kodu ekliyorsunuz.

function remove_comment_fields($fields) {
unset($fields['url']);
return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields','remove_comment_fields');

functions.php adlı dosyamızı kaydettikten sonra, yorumlar kısmında artık “İnternet sitesi” ya da “Site adı” gibi bir soru görmeyeceksiniz.

“WordPress etkinlikleri ve haberler” bileşenini gizlemek

WordPress altyapısı kullanılan sitelerin yönetici paneli başlangıç sayfasında (wp-admin/index.php) bazı bileşenler vardır. Bunlardan bir tanesi de WordPress etkinlikleri ve haberler (WordPress events and news) bileşeni.

Bu ve bunun gibi bileşenlerden kurtulmak için, temanızın functions.php sayfasına aşağıdaki kodu monte edin.

function remove_dashboard_widgets() {
  global $wp_meta_boxes;
 
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_quick_press']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_incoming_links']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_right_now']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_plugins']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_recent_drafts']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_recent_comments']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_primary']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_secondary']);
 
}
 
add_action('wp_dashboard_setup', 'remove_dashboard_widgets' );

Her satır bir bileşeni gizlemeye yarıyor. Örneğin, dashboard_recent_comments satırı “Son yorumlar” bileşenini gizler. Gizlenmesini istemediğiniz bileşenlerin satırını silebilirsiniz.

Eğer sadece yönetici harici kullanıcılardan gizlemek istiyorsanız, kodun son satırını aşağıdaki kod ile değiştirin:

if (!current_user_can('manage_options')) {
  add_action('wp_dashboard_setup', 'remove_dashboard_widgets' );
}

 

WordPress güncelleme bildirimlerini kapatmak

WordPress’in bitmek bilmeyen güncelleme bildirimlerinden sıkıldınız mı? Dilerseniz temanızın functions.php sayfasına ekleyerek, tema, eklenti ve resmi WordPress güncelleme bildirimlerinin görünmesini engelleyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu aktif temanızın functions.php dosyasına ekleyin. Bu kod eklentiler, temalar ve WordPress ile ilgili tüm güncelleme bildirimlerini tamamen devre dışı bırakır.

function remove_core_updates(){
global $wp_version;return(object) array('last_checked'=> time(),'version_checked'=> $wp_version,);
}
add_filter('pre_site_transient_update_core','remove_core_updates');
add_filter('pre_site_transient_update_plugins','remove_core_updates');
add_filter('pre_site_transient_update_themes','remove_core_updates');

Eğer sadece WordPress eklentilerinin bildirimlerini kapatmak istiyorsanız:

remove_action('load-update-core.php','wp_update_plugins');
add_filter('pre_site_transient_update_plugins','__return_null');

Bu kod(lar) sayesinde güncelleme bildirimlerinden kurtulmuş olacaksınız. Güncelleme sayfalarını kontrol ederek mevcut güncellemeleri görüntülemeye devam edebilirsiniz.

Yönetici çubuğundan “Özelleştir” sekmesini gizlemek

WordPress tabanlı sitenize giriş yaptıktan sonra, en üst tarafta yönetici çubuğu (admin bar) aktif olur.

Yönetici çubuğu menüsünün elemanlarından birisi de “Özelleştir” (Customize) sekmesidir.

Aşağıdaki kodu, temanızın functions.php sayfasına monte ederek, Özelleştir yazısını yönetici çubuğundan gizleyebilirsiniz:

add_action( 'admin_bar_menu', 'remove_some_nodes_from_admin_top_bar_menu', 999 );
function remove_some_nodes_from_admin_top_bar_menu( $wp_admin_bar ) {
  $wp_admin_bar->remove_menu( 'customize' );
}

functions.php adlı sayfayı kaydettikten sonra, “Özelleştir” yazısı kaybolacaktır.

WordPress giriş sayfasını (wp-login.php) düzenlemek

WordPress’in giriş sayfasında kendi logosu, kendi sitesine verilmiş bir bağlantı ve site başlığında (title) WordPress yazar. Örnek için tıklayın.

 1. FTP üzerinden WordPress’in kurulu olduğu alana ulaşıp, tema klasörünün altında giris isimli bir klasör oluşturmalısınız.
 2. Daha sonra giris klasörü altında ozel-giris-stilleri.css isminde bir dosya oluşturmalısınız.
 3. Daha sonra temanızın, oluşturduğunuz klasör ve dosyayı işleme alması için gerekli kod parçacığını temanızın, functions.php sayfasına entegre etmeniz gerekmekte:

Kod:

function giris_ozel_tasarim() {
echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="' . 
get_bloginfo('stylesheet_directory') . '/giris/ozel-giris-stilleri.css" />';
}
add_action('login_head', 'giris_ozel_tasarim');

Bu işlemler sonrasında ozel-giris-stilleri.css adında oluşturduğunuz dosyayı derleyici (editor) programında açın.

Giriş ekranı arka plan resmini değiştirmek

Giriş ekranınızın (wp-login.php – /wp-admin olarak da bilinir) arka plan resmini değiştirmek için aşağıdaki kodu, ftp sunucunuzda bulunan, ozel-giris-stileri.css adlı dosyanın içerisine kaydedin.

Arka plan resmi yapmak istediğiniz görselin url’sini eklemeyi unutmayın.

body.login {
 background-image: url('RESİMURL');
 background-repeat: no-repeat;
 background-attachment: fixed;
 background-position: center;
}

WordPress Giriş Logosunu Değiştirmek

Giriş sayfasında bulunan WordPress logosu yerine kendi logonuzu monte etmek için, yukardaki işlemlerin aynısını aşağıda bulunan kod parçacığı ile yapın.

Logonun genişliğini (witdh) ve yüksekliğini (height) kullandığınız logoya göre ayarlayın.

.login h1 a {
 background-image: url('RESİMURL');
 background-size: 400px;
 width:400px;
 height:200px;
}

“Parolanızı mı unuttunuz?” yazısını kaldırma

ozel-giris-stileri.css adlı dosyanın içerisine aşağıdaki kodu kaydedin.

p#nav {
 display: none;
}

“… Sitesine geri dön” yazısını kaldırma

ozel-giris-stileri.css adlı dosyanın içerisine aşağıdaki kodu kaydedin.

p#backtoblog {
 display: none;
}

Giriş hata mesajını değiştirme

Giriş yapmak istenirken, yanlış kullanıcı/parola girildiğinde “Hata: kullanıcısı için girilen parola geçersiz.” hatası verir. Bu uyarıyı değiştirmek için, temanızın functions.php sayfasına aşağıdaki kodu ekleyin.

Mesajı kendinize göre düzenlemeyi unutmayın.

function yeni_hata_mesaji()
{
 return 'Hata mesajı alanı.';
}
add_filter('login_errors', 'yeni_hata_mesaji');

 

Admin panelinden WordPress logosunu ve menüsünü kaldırmak

WordPress kurulu web sitelerin yönetici çubuğunun (admin bar) en solunda WordPress logosu bulunur. Bu logo, WordPress ile alakalı bir açılan menü (hover menu) içerir.

Bu menüyü kaldırmak için aşağıda verilen kodu temanızın, functions.php sayfasına entegre edin:

/* WordPress Admin Panelindeki WordPress Menüsünü Kaldırma */
function wps_admin_bar() {
  global $wp_admin_bar;
  $wp_admin_bar->remove_menu('wp-logo');
  $wp_admin_bar->remove_menu('about');
  $wp_admin_bar->remove_menu('wporg');
  $wp_admin_bar->remove_menu('documentation');
  $wp_admin_bar->remove_menu('support-forums');
  $wp_admin_bar->remove_menu('feedback');
  $wp_admin_bar->remove_menu('view-site');
}
add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'wps_admin_bar' );

Düzenleme yaptığınız functions.php sayfasını kaydettikten sonra, WordPress logosu yönetici çubuğundan kaybolacaktır.

WordPress | Üye çıkış yapınca anasayfaya yönlendirmek

WordPress sitenizin kullanıcıları, hesaplarından çıkış yaptıkları zaman, giriş yapılan sayfaya yönlendirilir (wp-login.php) ve “Çıkış yaptınız” uyarısı yazar.

Çıkış yapan kullanıcıların, direkt anasayfaya yönlendirilmesi için aşağıdaki kodu, temanızın functions.php sayfasına monte edin.

functions.php adlı sayfayı kaydettiğiniz zaman, çıkış yapan üyeler artık anasayfaya yönlendirilecektir.

function logout_redirect_home(){
  wp_safe_redirect(home_url());
  exit;
}
add_action('wp_logout', 'logout_redirect_home');